Προϋπολογισμός Δήμου Πειραιά 2017

Προϋπολογισμός Δήμου Πειραιά 2017 (σχέδιο)

Posted in Ολοκληρωμένες | Leave a comment

Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Πειραιά 2017

Τεχνικό Πρόγραμμα (σχέδιο)

Posted in Ολοκληρωμένες | Leave a comment

Διαβούλευση για την Στρατηγική της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.) του Δήμου Πειραιά

Κείμενο για την Στρατηγική της Ο.Χ.Ε. του Δήμου Πειραιά.

Ερωτηματολόγιο (ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή)

Posted in Ανοικτές σε Σχολιασμό | Leave a comment

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 2016

Σχέδιο Προϋπολογισμού Δήμου Πειραιά 2016

Posted in Ανοικτές σε Σχολιασμό | Leave a comment

Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης Πειραιά

Posted in Ανοικτές σε Σχολιασμό | Leave a comment

Σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Πειραιά 2016

Posted in Ολοκληρωμένες | Σχόλια κλειστά

Συνοπτικό Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Πειραιά.

Posted in Ανοικτές σε Σχολιασμό | Leave a comment

Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Πειραιά 2015-2019

Στρατηγικός Σχεδιασμός
Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Πειραιά 2015-2019

Posted in Ολοκληρωμένες | Σχόλια κλειστά

Δημόσια Διαβούλευση επί της Τροποποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας Παιδικών – Βρεφονηπιακών σταθμών και των Κέντρων Φιλοξενίας.

Προσχέδιο του Κανονισμού Λειτουργίας Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών και των Κέντρων Φιλοξενίας

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡ. 327/08-05-2009 ΘΕΜΑ: 39 Γ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Posted in Ολοκληρωμένες | Σχόλια κλειστά

Καλώς Ήρθατε

Η ανάγκη για την συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες της δημόσιας πολιτικής είναι σήμερα αποδεκτή τόσο στο διεθνές επίπεδο όσο και στην Ελλάδα.

Ηλεκτρονική Δημόσια διαβούλευση είναι η ροή επικοινωνίας  από τους πολίτες – δημότες προς τα όργανα λήψης αποφάσεων του Δήμου μέσω χρήσης ηλεκτρονικών μηχανισμών. Είναι η δυνατότητα πραγματικού διαλόγου μεταξύ πολιτών και Δήμου.

Αρχές που οφείλουν να διέπουν τον θεσμό της δημόσιας διαβούλευσης

  • Εξασφάλιση και ενθάρρυνση της ευρείας συμμετοχής σε όλα τα στάδια της πολιτικής από την χάραξη μέχρι της εφαρμογής της.
  • Διαφάνεια τόσο για αυτούς που λαμβάνουν αποφάσεις όσο και για το ευρύ κοινό.
  • Λογοδοσία των φορέων που συμμετέχουν για τα συμφέροντα που εκπροσωπούν.
  • Αποτελεσματικότητα με την κατανόηση της μιας πλευράς από την άλλη.
  • Ευκολία πρόσβασης στην διάχυση της δημόσιας πληροφορίας.

Η εδραίωση του θεσμού της ηλεκτρονικής δημόσιας διαβούλευσης στον Δήμο Πειραιά προϋποθέτει τη συνειδητοποίηση των οφελών της διάχυσης της πληροφορίας και της κοινωνικής συναίνεσης για την καλύτερη λειτουργία της διοίκησης στην εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ

Posted in Δίχως Κατηγορία | Σχόλια κλειστά